header

Правила за безопасно движение

  • Като пешеходец трябва да се движиш винаги по вътрешната част на тротоара, колкото може по-далеч от платното за движение.
  • Ако няма тротоар, трябва да се движиш от лявата страна на улицата срещу движещите се коли, за да можеш да ги виждаш.
  • Помни, че движението по уличното платно е опасно!
Правила
бутон бутон