header

Правила за безопасно движение

  • Винаги пресичай при зелена и никога при червена светлина на светофара!
  • При пресичане не бързай да слизаш на улицата, веднага след като светне зелена светлина. Първо се огледай, защото може да има автомобили, които навлизат в кръстовището в последния момент. Едва когато видиш, че всички превозни средства спират, можеш да пресечеш.
  • Не се разсейвай, докато пресичаш.
Правила
бутон