header

Автори

  • Сайтът е изработен от Ася Борисова и Николай Руков с помощ от Деян Найденов - ученици от 79. СУ "Индира Ганди", гр.София.
  • Автор на рисунките е Надя Найденова - 79. СУ "Индира Ганди".
  • Хостингът на сайта е предоставен от ICDSOFT с грижа за българското училище.

Използвана литература:

  • "Спазвам правилата" - учебно помагало за часа на класа за 2. клас - Любен Витанов, Красимира Брайкова
  • "Спазвам правилата" - учебно помагало за часа на класа за 3. клас - Любен Витанов, Красимира Брайкова
  • "В страната на правилата" - учебно помагало за часа на класа за 4. клас - Неша Горчева